Dragonfly observations

Figure 1. Overview of locations that were vistited for dragonfly observations.

LOCATIONS

 1. Liesjärvi
 2. Liesjoki
 3. Heinalampi
 4. Mustinlampi
 5. Heinasuotie
 6. Mattilanlahti
 7. Eskolanlampi
 8. Iso-Mäkijärvi
 9. Peräjärvi
 10. Raja-Honkanen
 11. Haukijärvinsuolampi
 12. Häpeänsuolampi
 13. Sydänlampi
 14. Suurensuolampi
 15. Päälampi
 16. Keppilampi
 17. Iso-Raatteinen
 18. Pieni-Raatteinen
 19. Kakkolampi
 20. Maununlampi
 21. Pieni Mäkijärvi

Figure 2. Dragonfly species richness based on exuvia observations.