Campanula persicifolia – Kurjenkello – prachtklokje

xxx